Chất vấn Chánh án vì sao không cho Châu Thị Thu Nga nói về “chạy tiền để làm ĐBQH”
Chất vấn Chánh án vì sao không cho Châu Thị Thu Nga nói về “chạy tiền để làm ĐBQH”
(Tổ Quốc) -Phiên chất vấn của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tại Quốc hội sáng 18/11 đã cung cấp nhiều thông tin mới về vụ Châu Thị Thu Nga.